Ronald Refvik Hellenes

Skipsingeniør            ronald@risnes.no       +47 90 59 88 03

For sentralbord ring + 47 565 70 200


Se timelaps av Produksjon

Her bygger vi bnr 214 TYFON til Mowi på Verpeide. Trykk på tekst over.

Om oss

Risnes smedforretning ble startet av far og sønn Risnes helt tilbake i 1949 og er forløperen til dagens moderne skipsverft. Hovedproduktene den gangen var skipsbeslag, hovringer til sildelåten og takrenner.

Men, alt i 1951 ble den første loddebåten «Smart» bygget. Den ble bygget som en prøve, men ble svært populær og måtte etter hvert serieproduseres.Båtproduksjonen tiltok og det ble solgt spesialbåter for elver og kanaIer til Glomma, Drammen og Skien. Pâ begynnelsen av 60 tallet ble det også produsert fire hurtiggående skip til forsvaret. Hovedproduksjonen frem til ca. 1980 var likevel underleveranser til andre skipsverft og offshore. I 1982 ble Risnes Sønner AS etablert, samtidig startet produksjonen av arbeids/oppdrettsbåter og havnebåter, som er dagens hovedprodukter.Risnes Marine Craft er i dag en del av Marine-gruppen med Marine Construction as.

Risnes Marine Craft as
Risnes Marine Craft as (RMC) er en fortsettelse av aktiviteten som ble drevet av Bergen Group gjennom Bergen Group Risnes as. Risnes båtene har gjennom mange år vært den mest solgte arbeidsbåten i oppdrettsnæringen og over 200 båter har blitt levert til ulike oppdretts selskaper gjennom årene. Både norske og skotske så vel som kunder fra Shetland har verdsatt den kvalitet båtene har vært et kjennetegn for. Risnes båtene lever videre gjennom Risnes Marine Craft sin satsing på kvalitet og innovasjon